• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інклюзивна освіта

/Files/images/kartinki_gif/logo-edu.png


Що таке інклюзивне навчання?


Згідно з ЮНЕСКО інклюзивне навчання – це «процес звернення і відповіді на різноманітні потреби учнів через забезпечення їхньої участі в навчанні, культурних заходах і житті громади та зменшення виключення в освіті та навчальному процесі». Метою інклюзивного навчання є покращання навчального середовища, в якому вчитель і учні відкриті до різноманіття, де гарантується забезпечення потреб учнів, повага до їх здібностей та можливостей бути успішними.«Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей» (Концепція розвитку інклюзивної освіти. Наказ МОН від 01.10.2010 № 912).

Інклюзивне навчання означає, що всі учні можуть навчатися в школах за місцем проживання, в загальноосвітніх класах, в яких в разі необхідності їм буде надаватися підтримка як у навчальному процесі, так і з перепланування школи, класів, програм і діяльності з тим, щоб всі учні без виключення навчалися і проводили час разом.

Інклюзивне навчання:

 • Ґрунтується на правах людини і принципах рівності.
 • Спрямоване на всіх дітей і дорослих, особливо тих, хто є виключеним з загальної системи навчання.
 • Це процес усунення бар’єрів в системі освіти та системі підтримки.

Основа інклюзивного навчання

Всі учні:

 • Можуть навчатися різними методами і в різний період часу.
 • Мають індивідуальні здібності й особливості.
 • Хочуть відчувати, що їх розуміють і цінують.
 • Мають різне походження і бажають, щоб їх відмінності поважалися.
 • Пізнають скрізь.

Хто такі діти з особливими потребами?

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для характеристики дітей з особливими потребами.

Що таке інвалідність?

«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою.

 • Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і економічну участь в житті суспільства.
 • Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної участі всіх.
 • Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і правовий підхід.

З прийняттям Конвенції ООН про права людей з інвалідністю було визнано єдиний підхід до трактування цього поняття: «інвалідність є результатом взаємодії, яка відбувається між людьми з інвалідністю та перешкодами у стосунках і середовищі. Інвалідність – поняття яке еволюціонує». Конвенція прописує динамічний підхід, що дозволяє певні адаптації із збігом певного проміжку часу та в різних соціально – економічних обставинах.

Інклюзивне навчання

Інклюзивне навчання означає, що всі учні отримують освіту в звичайних класах. Це не означає, що учень не може залишити клас з якихось певних причин. Кожен учень може отримати індивідуальну допомогу з того чи іншого предмету.

Якщо система освіти є інклюзивною, це не означає, що учні можуть розподілятися по групам за своїми характеристиками в окремих класах на цілий день або пів дня. В інклюзивному класі можливості створюються для всіх учнів з тим, щоб вони навчалися разом. Інклюзивне навчання не розділяє учнів у класі.

Переваги інклюзивного навчання.

Всі діти отримують користь від інклюзивного навчання. Воно дозволяє їм:

 • Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти.
 • Приймати всіх дітей без виключення в загальноосвітню шкільну систему і суспільство.
 • Працювати над досягненням індивідуальної мети беручи участь в житті громади та їхнього класу.
 • Залучати батьків в процес навчання і життя школи.
 • Розвивати культуру поваги і належності до школи. Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.
 • Створювати дружні стосунки з іншими дітьми
 • Позитивно впливати на школу, громаду та поважати різноманіття та включення на більш широкому рівні.

Спільні дії в просуванні інклюзивного навчання.

 • Приймати всіх дітей до загальноосвітніх шкіл та шкільного життя.
 • Надавати всебічну допомогу учням з особливими потребами, їх одноліткам та вчителям в разі потреби.
 • Дивитися на кожного учня з огляду на те, що він може, а не на те, що він не може.
 • Створювати навчальні цілі згідно індивідуальних можливостей кожної дитини беручи до уваги, що діти можуть мати різні навчальні цілі, але навчатися разом в класі.
 • Переобладнати школи і класи з тим, щоб вони зосереджували увагу на потенціалі кожної дитини.
 • Сприяти сильному лідерству в особі директора школи і адміністрації
 • Сприяти підготовці вчителів, які ознайомлені з різними методами викладання.
 • Формувати команду – директорів шкіл, вчителів, батьків, учнів та інший персонал, що працюють разом у визначенні найефективніших шляхів надання якісної освіти в інклюзивному середовищі.
 • Підтримувати виважене ставлення до батьків, особливо до мрій батьків та цілей щодо майбутнього їхніх дітей.

Нормативна база

Листи Міністерства:

Матеріали з сайту

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/normativno-pravova-baza.html

Мережа на підтримку інклюзії


«Мережа на підтримку інклюзії. Школа – для всіх» ( далі Мережа) створена в межах діяльності канадсько-українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» задля підтримки інклюзивної освіти в Україні. Мережа об’єднує громадські організації, батьківські групи, навчальні заклади та інші зацікавлені інституції в просуванні інклюзивної політики та інклюзивного навчання в Україні на всіх рівнях суспільства. Мережа є відкритою для всіх, хто хоче працювати разом заради інклюзивного майбутнього України. Долучившись до цього об’єднання, організації братимуть участь у національному діалозі та діяльності з впровадження інклюзивного навчання в Україні, а також:

Зможуть брати участь у процесі прийняття рішень.

Підвищуватимуть фаховий рівень та імідж своєї організації.

Долучаться до інших організацій-членів Мережі у процесі просування системних змін у інклюзивній політиці та практиці.

Загальна мета діяльності Мережі:

 • Підтримувати інклюзивне навчання та сприяти його впровадженню в Україні.

Завдання Мережі:

 • Забезпечувати відкритий доступ до інформації, ресурсів і новітніх практик в галузі інклюзивного навчання.
 • Підвищувати загальну обізнаність людей у питаннях інвалідності, інклюзивної політики, інклюзивного навчання та отримувати громадську підтримку.
 • Надавати можливість організаціям-членам мережі та громаді можливість обмінюватися ідеями відстоювання права на освіту для всіх дітей з особливими потребами/інвалідністю.
 • Сприяти спільному навчанню, плануванню та діям батьківських організацій і співпраці всіх зацікавлених груп.
 • Допомагати сім’ям, освітянам і фахівцям у прийнятті спільних виважених рішень і рекомендацій із приводу реалізації права на освіту, інклюзивного навчання, інклюзивної політики та інших дотичних питань.
 • Сприяти співпраці та партнерству між громадськими організаціями.

ЯК СТАТИ ЧЛЕНОМ МЕРЕЖІ?

Ознайомитися з інформацією в цьому документі, звертаючи особливу увагу на мету та завдання Мережі.

Заповнити та подати відскановану й завірену печаткою з підписом керівника організації заяву на вступ за електронною адресою merezha.inclusion2012@gmail.com

заява

Координатор Мережі

Галина Кліменко
тел. 095 849 97 95
тел. 096 566 92 26
merezha.inclusion2012@gmail.com

Теперь, когда мы научились летать
по воздуху, как птицы, плавать под водой,
как рыбы, нам не хватает только одного:
научиться жить на земле, как люди "- Б.Шоу

Навчальні модулі розроблені в рамках проекту

Курси та посібники розроблені в рамках проекту

Посібники та інші матеріали перекладені в рамках проекту

Матеріали, що присвячені інклюзивній освіті

Лінки

( матеріали з сайту http://education-inclusive.com/resources/)

Інформаційно-аналітичні матеріали МОНУ

з питань підготовки

до 2016-2017 навчального року

Освіта дітей з особливими потребами

Ратифікація Україною у 2009 році Конвенції ООН про права інвалідів та зміни, внесені у законодавство України в галузі освіти, забезпечили правові засади подальшого розвитку системи загальної середньої освіти. Насамперед, запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами, функціонування спеціальних класів у загальноосвітніх навчальних закладах як найбільш поширеної форми інтеграції таких дітей у загальноосвітній простір, створення загальноосвітнього навчального закладу нового типу – навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку. Це зумовило зміни в стратегічних напрямах діяльності Міністерства щодо забезпечення прав дітей з особливими потребами на якісну освіту, всебічний розвиток, підготовку таких дітей до активної участі у житті суспільства.

З метою розвитку мережі загальноосвітніх шкіл з інклюзивним навчанням Міністерство щороку удосконалює нормативно-правові акти, що дає можливість місцевим органам виконавчої влади створювати безбар’єрне шкільне середовище, уводити в штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів посади корекційних педагогів відповідної спеціалізації, забезпечувати підвезення учнів з фізичними обмеженнями тощо. Зокрема, у 2015 році:

розроблено механізм створення інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад», від 29.07.2015 № 530);

введено посаду «асистент вихователя дошкільного навчального закладу» до класифікатора професій ДК 003:2010з кодом 3340;

введено посади «асистент вихователя дошкільного навчального закладу» до переліку посад педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 за № 531);

передбачено 56 днів відпустки вихователю та асистенту вихователя, які працюють в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» від 29.07.2015 за № 531);

розроблено порядок відкриття та комплектування інклюзивних груп для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН і МОЗ «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп» прийнятого 06.02.2015 № 104/52, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669);

розроблено інструктивно-методичні рекомендації з організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487);

введено посаду асистента вихователя в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055 від 20.05.2016 № 544, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 червня 2016 року за № 821/28951).

врегульовано умови оплати праці асистента учителя (постанова Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 р. № 479);

знято обмеження щодо збільшення чисельності педагогічних працівників у навчальних закладах (постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015р. № 434);

збільшено у 2,6 рази фінансування учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних та спеціальних класах (постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 435);

розроблено План заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі (наказ МОН України від 31.12.2015 № 1436.), де, зокрема доручено департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій (далі – Департаменти) забезпечити своєчасний облік дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме створенню безперешкодного середовища, забезпечення підручниками та іншими навчальними засобами для їх навчання в інклюзивних та спеціальних класах загальноосвітніх шкіл.

Запровадження інклюзивного навчання створило передумови для інтегрування дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, у загальноосвітній простір. Протягом 2012/2013 – 2015/2016 навчальних років збільшилася кількість дітей з інвалідністю в загальноосвітніх навчальних закладах (з 45, 8 тис. учнів у 2012/2013 н. р до 62,07 тис. учнів у 2015/2016 н. р.).

У порівнянні з 2014/2015 н. р. у 2015/2016 навчальному році на 19 відсотків збільшилася кількість учнів в інклюзивних класах (з 2165 до 2720 осіб), на 36,1 відсотка більше, у порівнянні з попереднім роком, уведено посад асистента учителя (994посади) в загальноосвітніх школах з інклюзивними класами (додаток 1).

На 5 відсотків (з 4955 до 5265 осіб) збільшилася кількість учнів з особливими потребами, для яких навчально-виховний процес організовано у спеціальних класах загальноосвітніх шкіл за місцем проживання дітей (додаток 2).

Попри велику кількість змін у законодавчих та нормативно-правових актах щодо розвитку інклюзивного навчання, його практичне впровадження не є повністю реалізованим.

З метою формування нового суспільного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами як до рівноправних громадян суспільства, включення таких дітей у суспільні відносини Міністерством спільно з Благодійним фондом Порошенка започатковано проведення у 2016-2019 роках науково-педагогічного дослідження «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області».

В рамках дослідження планується виробити модель упровадження інклюзивного навчання у кожній школі області шляхом запровадження фінансування за принципом «гроші ходять за дитиною», розроблення методик визначення та надання додаткових послуг дітям з особливими потребами, підготовки педагогічних працівників, ведення обліку таких дітей тощо.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами

На сьогодні у структурі загальної середньої освіти функціонує розгалужена мережа загальноосвітніх навчальних закладів, у яких діти з особливими потребами здобувають освіту відповідного рівня у комплексі з реабілітаційними послугами: загальноосвітні школи з інклюзивними та спеціальними класами, спеціальні школи, спеціальні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, навчально-виховні комплекси.

Щороку збільшується кількість дітей із складними порушеннями розвитку, охоплених навчанням, та відповідно, мережа навчально-реабілітаційних центрів: 2014/2015 н. р. – 5,5 тис. дітей (48 центрів), 2015/2016 н. р. – 6,4 тис. дітей (58 закладів).

Разом з тим, запровадження інклюзивного (інтегрованого) навчання сприяє оптимізації мережі інтернатних закладів. За статистичними даними у 2014/2015 н. р. функціонувало 290 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими потребами (за нозологіями) із контингентом 32,9 тис. учнів, у 2015/2016 н. р. – відповідно 276 (32,6 тис. учнів), додаток 3.

Продовжується робота щодо виконання Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242)

За статистичними даними, протягом останніх п’яти років мережа інтернатних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, суттєво зменшилася. Зокрема, кількість дитячих будинків з 2011 по 2016 роки зменшилася на 63 відсотка та на 69 відсотків – дітей у них і становила:

у 2011 році – 113 закладів (4771 вихованець);

у 2016 році – 42 заклади (1490 вихованців).

За період з 2011 по 2016 роки мережа шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, зменшилася на 70 відсотків та на 79 відсотків – учнів у них:

у 2011 році – 77 закладів (10135 учнів);

у 2015 році – 23 заклади (2078 учнів).

Кількість дітей з особливими освітніми потребами,

які навчаються у спеціальних школах (школах-інтернатах)

з/п

Тип навчального закладу

2014/2015 н.р.

2015/2016 н.р.

Кількість закладів

В них учнів

Кількість закладів

В них учнів

1.

Для сліпих дітей

6

728

5

576

2.

Для дітей зі зниженим зором

22

3248

21

3456

3.

Для глухих дітей

23

2152

23

2165

4.

Для дітей зі зниженим слухом

18

2040

16

1922

5.

Для розумово відсталих дітей

172

18021

164

17790

6.

Для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

15

1824

14

1738

7.

Для дітей з тяжкими порушеннями мовлення

10

1732

10

1776

8.

Для дітей із затримкою психічного розвитку

24

3183

23

3183

Усього

290

32928

276

32606

Кiлькiсть переглядiв: 1462

Коментарi